bewindvoeringVoor wieTarieven bewindvoeringContact Appèl bewindvoering


info @ appelbewind.nl

postbus 56828
1040 AV Amsterdam
020-7600366

telefonisch spreekuur:
maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag
van 10:00 tot 12:00 uur

 


Tarieven

De tarieven voor professioneel beschermingsbewind worden bepaald door het landelijk overleg kantonrechters (LOK). Zie hiervoor Rechtspraak.nl

In bepaalde gevallen is het mogelijk om een vergoeding van deze kosten op basis van de WWB (bijzondere bijstand) te krijgen. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw gemeente. Indien er recht bestaat op vergoeding van deze kosten vragen wij dit jaarlijks aan.