bewindvoeringVoor wieTarieven bewindvoeringContact Appèl bewindvoering






info @ appelbewind.nl

postbus 56828
1040 AV Amsterdam
020-7600366

telefonisch spreekuur:
maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag
van 11:00 tot 13:00 uur

 


Tarieven

De tarieven voor professioneel beschermingsbewind zijn bepaald door het landelijk overleg kantonrechters (LOK). Voor het opstarten van het beschermingsbewind wordt eenmalig een bedrag van €374, (excl. BTW) in rekening gebracht. Het jaarlijks honorarium voor reguliere bewindvoering bedraagt €934,00 (excl. BTW). Voor bijzondere werkzaamheden kunnen, met toestemming van de kantonrechter, extra kosten in rekening worden gebracht. Voor echtparen die gezamenlijk onder bewind staan gelden andere tarieven, zoals uit het onderstaand overzicht is af te leiden.

 

In bepaalde gevallen is het mogelijk om een vergoeding van deze kosten op basis van de WWB (bijzondere bijstand) te krijgen. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij uw gemeente. Indien er recht bestaat op vergoeding van deze kosten vragen wij dit jaarlijks aan.