bewindvoeringVoor wieTarieven bewindvoeringContact Appèl bewindvoering


info @ appelbewind.nl

postbus 56828
1040 AV Amsterdam
020-7600366

telefonisch spreekuur:
maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag
van 10:00 tot 12:00 uur

 


Appèl Bewindvoering

Wie zich onder bewind laat stellen, wil dat zijn of haar geldzaken goed worden geregeld. Appèl Bewindvoering helpt door een gezond financieel draagvlak te creëren, waardoor mensen met minder zorgen door het leven kunnen gaan. Appèl Bewindvoering doet dit in goed overleg met u en Appèl Bewindvoering hecht aan een duidelijke open communicatie tussen cliënt en bewindvoerder. De werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit: